Frågor & Svar

Kan råggroddropparna tas tillsammans med måltider?

För bästa resultat bör råggroddropparna inte tas tillsammans med måltider och i alla fall inte inom en kvart före eller mat och dryck. Standarddos är 3 droppar under tungan i c:a 3 minuter 3 gånger dagligen och ev. en gång före läggdags om man inte har för mycket slembildning. Om mycket slem medför ökat täppthet, är det bättre att vänta med dropparna före läggdags tills det lättar och andningen förbättras.

Kan jag tala eller sjunga medan råggroddropparna ligger under tungan?

Nja. Snabbast resultat uppnås när dropparna får ligga och verka i lugn och ro under tungan i ca. 3 minuter innan de sväljs, ev. spottas ut.

Kan jag använda råggroddropparna även om jag använder läkemedel?

Ja, men tänk på att läkemedel får större effekt tillsammans med dropparna. Kontakta läkare om du är osäker.

Kan jag ta råggroddropparna tillsammans med blodförtunnande mediciner som Maravan och liknande?

Ja, men iakttag försiktighet. Erfarenheter visar att förtunnat blod strömmar snabbare när du använder råggroddropparna därför att effekten av läkemedlet ökar.Kontakta läkare om du är osäker.

Är det några biverkningar kopplade till råggroddroppar?

Det har inte rapporterats några kända biverkningar eller allergiska reaktioner mot de verksamma ämnena i råggroddar, där gluten har avlägsnats och pollen inte utvecklats. Kontakta läkare om du är osäker.

Hur länge måste jag använda råggroddropparna innan jag ser resultat?

Till skillnad från de flesta naturmedel behöver du inte vänta i flera månader innan du ser resultat. Oralmat börjar verka direkt efter intag och resultaten märks ofta efter några timmar eller dagar. Resultaten kan vara övergående obehagliga, men är ofta nödvändiga för att få i gång processen. Om du märker att du får tung andning och/eller att det kommer upp mer slem än du är komfortabel med, kan det lätt justeras genom att antingen ta färre råggroddroppar än vad som rekommenderas, eller använda inflammationsdämpare som Atrovent, Ventoline, eller liknande kombinerat. När du är över det värsta – och slem fortsätter komma till svalget och det går bra att andas, måste Oralmat-doserna vara större än läkemedelsdoserna för att du ska bli symptomfri och slutligen frisk eller tillräckligt frisk för att leva ett normalt liv.

Kan jag sluta med råggroddropparna när jag känner mig tillräckligt frisk?

Du kan prova. Det tar 2-3 år att stärka immunförsvaret optimalt. Efter sjukdom kan det ta längre tid. Med optimalt immunförsvar är man ofta inte mottaglig för allergi, förkylning, influensa och andra luftvägsbesvär.

Kan spädbarn använda Oralmat?

Ja, spädbarn och bebisar har god effekt av Oralmat.

Första veckan med Oralmat kändes som en försämring, innan det blev bättre vecka 2. Vad beror det på och är detta vanligt?

Det är ganska vanligt hos de med mycket slem eller som är tungandade, men gäller inte alla. ’Försämringen’ är faktiskt ett tecken på att kuren verkar som den ska. Det beror på ackumulerat slem som lindringen har skapat och som lossnar från luftvägsväggarna. Ju mer tungandad man är, desto mer slem byggs upp. Det som sitter i de nedre luftvägarna ger inte någon märkbar mängd slem och de som sitter i de övre luftvägarna ger en avsevärd mängd slem och Oralmat-kuren får slemmet att lossna, varefter det stiger till svalget för nedbrytning i magen. Om man har mycket slem (är ganska täppt), kan slemmet dela sig i svalget och en del kan hamna i näsan. Det kan kännas som en stark förkylning, men är bara slem som pressar på och det ger snart med sig. Processen kan påskyndas genom att dricka stora mängder ljummet vatten mellan intag av dropparna. Det tunnar ut slemmet, minskar täpptheten och gör det lättare att få upp det till svalget.

Var också uppmärksam på att yrselanfall kan förekomma när slemmet ersätts av plötslig tillströmning av luft till lungorna. Sluta ev. att hyperventilera och andas in lugnt (magadrag) och andas ut långsamt. Upprepa till yrseln går över och andas därefter normalt. Vid stor slemavlossning bör man hålla sig i stillhet så att man inte faller om man blir yr.

Vad beror tung andning på?

Tung andning beror på tilltäppta luftvägar (bakterier, slem, svamp) och börjar i de nedre luftvägarna. Därför kan man också vara tungandad utan slembesvär. När tilltäppningen når de övre luftvägarna är slemmet inte långt från svalget. Vid kol reduceras också lungkapaciteten av emfysem, något som ger andningen ännu trängre förhållanden.

Varför producerar lungorna slem?

Det beror på en inflammationsreaktion utlöses när bakterier och andra föreoreningar utifrån kommer in i luftvägarna. Slemmets uppgift är att fånga upp ”främmande ämnen” och föra dem till svalget för nedbrytning i magen. När bakterierna har oskadliggjorts, slutar lungorna att producera slem. Ämnen som inte bryts ner, håller igång inflammation och slemproduktion, ett tillstånd känt som bronkit eller kronisk inflammation. Tillståndet hålls i schack med symptomlindring. Symptomlindring främjar kronisk inflammation och kan på sikt bidra till mer slem, tyngre andning, ökad energiförlust, lunginflammation, cancer, biverkningar och tidig död.

Måste jag använda råggroddropparna livet ut?

Oralmat kan användas livet ut eller efter behov, eller du kanske har byggt upp en så stark motståndskraft att du kan klara dig utan dropparna? Det vet du bäst själv. Det tar 2-3 år att bygga upp immunförsvaret optimalt. Efter sjukdom kan det ta längre tid.

Vad är skillnaden på symptomlindring och vård vid sjukdom?

Det är ingen skillnad. Symptomlindring är detsamma som vård vid sjukdom. Sjukdom är källan till symptom. Vid medicinsk behandling av astma och KOL, behandlas symptomen med läkemedel, medan det inte finns läkemedel mot symptomkällan, sjukdomen. Det betyder inte att sjukdomen är obotlig som staten hävdar. Det betyder bara att sjukdomarna inte kan botas med läkemedel. Om man ska bli frisk från sjukdom, måste sjukdomen behandlas, inte symptomen. De försvagas eller försvinner av sig själv när sjukdomen går tillbaka eller över.

Köp Oralmat Original

... the strongest there is