Vad är Oralmat Original?

Ett naturterapautiskt fenomen som i över 20 år har funnits på den internationella marknaden, presenteras nu för svenska konsumenter här på nätet. Oralmat Original, den mest potenta formeln utvecklat hittills, blev lanserat på marknaden i 2014. Formeln är en patenterad utvinning från råggroddar som skördas när de är som mest näringsrika. Oralmat Original är framställt av råggroddar som odlas biodynamiskt. Metoden går ut på att gödsla med ämnen från malt djurhorn (krona) rik på vitaminer, mineraler och spårämnen som ger optimal näring till jordmånen och särskilt gynnsamma växtförhållanden.

Myriader av näringsämnen

Resultatet är råvaror, särskilt rika på betaglukaner, skvalen, koenzym Q10, fytoöstrogener, genistein, daidzein, matairesinol, fytosteroler och steroliner, utöver spårelement av mineraler, vitaminer, enzymer, proteiner och fettsyror. Den terapeutiska effekten är väl dokumenterad. Klinisk effekt är ett resultat av synergieffekt, där synergin från föreningarna sammantaget, är betydligt kraftigare än verkan av varje enskild förening.

Immunomodulator

Råggroddroppar har en kliniskt dokumenterad förmåga att aktivera både lokal och systemisk immunrespons. Synergieffekten är ett naturfenomen som är typisk för växter. Synergieffekten från råggroddroppar sätter i gång gynnsamma processer i människors organismer, som normaliserar kroppsfunktioner, ökar energinivån och förbättrar livskvaliteten. Ett lite utval publikationer av intervjuer av patienter och läkare som önskar å dela sina erfarenheter med andra, presenteras under ‘Publikationer’ på hemsidan.

Råg och groddar har en helande effekt utan biverkningar som angriper källan till problemen, inte bara symptom.Dom försvinner av sig sjölv när problemet inte längre är något problem.

Denna informationen är inte bedömd av läkemedelsverket eller annan offentlig kontrollorgan. Informationen är bara till orienteering och måste inte uppfattas som diagnos, terapi, helande eller förebyggande sjukdom.

Köp Oralmat Original

... the strongest there is